Pierwsza w Europie, trzecia w świecie…

 

Konstytucja 3 maja, bo o niej mowa, była pierwszym tego typu dokumentem w skali Europy. Akt nowoczesny zakładał m. in. zmianę sposobu rządzenia krajem, uniezależnienie od państw obcych, zniesienie liberum veto(czyli w gruncie rzeczy samowoli szlachty) oraz dawał chłopom nadzieję na poprawę ich sytuacji. Konstytucja była wynikiem prac patriotów, którzy widzieli zagrożenie dla Rzeczypospolitej oraz dostrzegali jej trudną sytuację zwłaszcza w świetle pierwszego rozbioru i braku przesłanek na polepszenie położenia. Nie można tu stać na stanowisku, że konstytucja była lekarstwem na wszystko-ona stanowiła pewien wstęp do zmiany losu ojczyzny,  przynajmniej chęci tej zmiany…

Dzisiaj na progu 225. rocznicy tamtych chwil nasi uczniowie poznali, a raczej przypomnieli sobie, bardzo ważną rolę tegoż wydarzenia. Blisko godzinna prezentacja multimedialna nawiązała do sytuacji Polski i Polaków nie tylko w przededniu 3 maja, ale również wspomniała o tym, co się działo potem.

A zatem była mowa o pierwszym rozbiorze Polski, o patriotach a także o zdrajcach i sytuacji bezpośrednio po uchwaleniu dokumentu. Ponadto przedstawiono znaczenie terminu „konstytucja” oraz nawiązano do aktualnie obowiązującej w naszym kraju ustawy zasadniczej. Dopełnieniem całości było włączenie w wydarzenie publiczności, które polegało na ułożeniu przezeń pytań do krzyżówki związanych tylko i wyłącznie z tematyką owej prezentacji. Dzieci poradziły sobie w tej sytuacji znakomicie. Całą prezentację można z kolei obejrzeć tutaj.