SAMORZĄD UCZNIOWSKI

(zarząd)


        ZUZANNA M.          (PRZEWODNICZĄCA.)

             MALWINA K.             (ZASTĘPCA)
               KRZYSZTOF  L.           (SKARBNIK)

ZUZANNA O.

(SEKRETARZ)

 

 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO