RADA RODZICÓW

 

ZARZĄD RADY RODZICÓW W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM TWORZĄ:

 


 

PRZEWODNICZĄCA -E. OCIECZEK

ZASTĘPCA - M. LURKA
SEKRETARZ -U. KOLOBIUS

SKARBNIK - G. MURZYN

 

 

Regulamin Rady Rodziców