O SZKOLE

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Wieprzcu powstała około 1936 roku. Początkowo nauka odbywała się w domach prywatnych. W 1938 roku mieszkańcy wsi Wieprzec rozpoczęli budowę szkoły z myślą o potrzebach uczniów. Szkołę wybudowano społecznie i z wielkim trudem. Mieszkańcy zwozili materiały budowlane furmankami aż z Wadowic. Pierwsze lekcje w nowo wybudowanej szkole rozpoczęły się 1 września 1939 roku. Szkoła przetrwała trudny okres okupacji i okres powojenny. Chociaż trwała odbudowa ze zniszczeń wojennych szkół nie zamykano. Pierwszym nauczycielem była p. Eugenia Drapa, która przyszła do pracy z sąsiedniej szkoły z Kojszówki. Szkoła Podstawowa w Wieprzcu nosi imię Mieczysława Karłowicza wybitnego kompozytora, przyrodnika i taternika. Uroczyste nadanie imienia szkole odbyło się 8 lutego 1971 roku. Na przestrzeni lat budynek poddawany był licznym remontom i rozbudowie, dzięki temu powstała sala gimnastyczna, zaplecze sanitarne, szatnie oraz dodatkowe pomieszczenia. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu rodziców i nauczycieli klasy są nieustannie upiększane.

***********

Zajęcia w naszej szkole rozpoczynają się o godzinie 8:00 a kończą o godzinie 14:25 czyli pracuje w systemie jednozmianowym. Działająca wewnątrz budynku biblioteka jest wyposażona w bogaty księgozbiór. Placówka zapewnia uczniom oprócz wytężonej nauki bezpieczne warunki rozwoju psychofizycznego oraz ciekawą ofertę zajęć pozalekcyjnych co sprawia, że uczeń jest zadowolony i ma satysfakcję z pobytu w szkole.

***********

Budynek mieści 9 sal do dyspozycji uczniów w tym:

Proces edukacyjny przebiega w dwóch etapach:

I etap edukacyjny - klasy I-III - nauczanie zintegrowane,

II etap edukacyjny - klasy IV-VI - nauczanie przedmiotowe.