SPRAWDZIAN ÓSMOKLASISTY – WPROWADZENIE

 

 

Na zakończenie szkoły podstawowej uczniowie będą przystępować do sprawdzianu ósmoklasisty. Po szczegóły zapraszamy Państwa na stronę Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Informacja dodana w sierpniu 2018:


W celu uzyskania szczegółowych informacji (m.in. daty, czas trwania i sposoby dostosowania) o planowanym egzaminie, zapraszamy na stronę
http://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3142

 

W porównaniu ze sprawdzianem szóstoklasisty i egzaminami gimnazjalnymi przygotowywany sprawdzian będzie miał zmienioną organizację:

 

Egzamin przeprowadzany przez trzy kolejne dni (oddzielny arkusz do języka polskiego i matematyki).

Czas trwania egzaminu:


- język polski - 120 min;


- matematyka - 100 min;


- język angielski - 90 min;


Konstrukcja arkusza:

 

 Arkusze będą uwzględniały proponowaną przez Informatory (właściwe dla danego przedmiotu) strukturę zadań i punktów.


- język polski - razem 17-26 zadań w arkuszu (w tym 5-9 zadań otwartych);


- matematyka - razem 19-23 zadań w arkuszu (w tym 5-7 zadań otwartych);


- język angielski - razem 45-55 zadań w arkuszu ujętych w 12-15 wiązkach (w tym min. 4 wiązki z zadaniami otwartymi oraz dłuższa wypowiedź pisemna, np. notatka, ogłoszenie, zaproszenie, wiadomość, e-mail,

 

wpis na blogu)

 

W związku z tymi zmianami i samym egzaminem szkoła zaplanuje i przeprowadzi egzaminy próbne dla uczniów najstarszych klas szkoły podstawowej.HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2019

 

 

----W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych,w których nauka kończy się w semestrze wiosennym----

 

 W terminie głównym: 

 

1.     język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

 

2.     matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00

 

3.     język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

 

W terminie dodatkowym: 

 

1.     język polski – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) – godz. 11:00

 

2.     matematyka – 4 czerwca 2019 r. (wtorek) – godz. 11:00

 

3.     język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa) – godz. 11:00

 

 

----W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu----

 

 

 

 

 

Sprawdzian ósmoklasisty:

 

 język polski

 

 

 

matematyka

 

 

 

język obcy nowożytny