Informator dotyczący sprawdzianu ósmoklasisty

 

--Wejście--

 

 

Poradnik logowania się do dziennika elektronicznego

 

--Wejście--

 

 

Artykuły do poczytania w wolnych chwilach

 

Autorytet rodzica (nowe)

Dziecko leworęczne (nowe)

Objawy ryzyka dysleksji (nowe)

Trudności w koncentracji uwagi (nowe)

Nauka domowa ucznia!

Rozmawiaj ze swym dzieckiem.

Dysleksja-problem rodziców, uczniów i nauczycieli.

Jakie prawa i obowiązki mają rodzice uczniów, którzy idą do szkoły?

Współpraca wychowawcy klasy z rodzicami "trudnych" uczniów .

Za agresywnego ucznia w szkole odpowiedzialni są także rodzice.

Współpraca nauczycieli z rodzicami uczniów oraz rodziców ze szkołą, a także wpływ rodziny na zachowania młodzieży.