Jubileuszowy Gminny Bieg Papieski

 

To już dziesięć lat, jak przy Szkole Podstawowej w Wieprzcu organizowany jest Bieg Papieski, który od jakiegoś czasu został włączony do kalendarza ogólnogminnych uroczystości.

Tradycja zapoczątkowana w roku 2004 jest prężnie kultywowana i rozwijana systematycznie do dzisiaj. Początkowo impreza miała wymiar stricte regionalny, tzn. gromadziła mieszkańców wsi wraz ze szkolną społecznością. Po kilku latach jednak Bieg objął swym zasięgiem całą gminę   i w związku z tym uczniowie ze wszystkich szkół brali w nim udział. Celem imprezy była nie tylko integracja środowiska, ale i uczczenie pamięci zmarłego Wielkiego Rodaka Jana Pawła II, od bieżącego roku świętego. Zgodnie z wymiarem pontyfikatu, trasa biegu liczy 26 km, 5 m i 17 cm, co odpowiada długości Jego pontyfikatu.

Mszę świętą na otwarcie tegorocznych zmagań odprawił 16.10. o godz. 12:00 w tutejszym kościele Proboszcz P. Łukaszka. Po niej uczestnicy udali się na przyszkolne boisko, które było areną zmagań.

Punktualnie o 13:00 P. Dyrektor M. Solik-Jaworska otworzyła uroczyście tegoroczny bieg, a jako pierwsi na starcie stawili się przedstawiciele władz gminy z Burmistrzem P. Salą na czele.

Nie zabrakło również i reprezentantów władzy lokalnej, uczniów i rodziców.

Tradycyjnie również każdy z uczestników mógł także spróbować specjalnie przygotowanego (przez Radę Rodziców) na tę okoliczność ciepłego bigosu.

Na zakończenie zgromadzono się na płycie boiska, gdzie odśpiewano "Barkę", co było połączone z zapaleniem zniczy upamiętniających Głównego Adresata tegoż wydarzenia. Ponadto P. Burmistrz wręczył pamiątkowe medale z podobizną Papieża oraz upominki.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, których zgromadziła powyższa uroczystość.

Zapraszamy do działu "Fotogaleria" , w którym jest relacja z tego wydarzenia oraz zerknięcia na artykuł umieszczony w Niedzieli Małopolskiej.